Fra bagscenen 4

Så kører DEN RYTMISKEs festival OpenAir igen.
Kom og nyd 10 timers musik, sol, og gamle venner - hvis du kan få dem alle samlet!

Sanger i grøn
Store Scene