JJs hånd

På baslinjen vil du få soloundervisning på bas, deltage på den ugentlige basworkshop og spille bas på et sammenspilshold.

Udenfor undervisningstiden er alle vores faciliteter åbne, så der fx kan øves, spilles i fritidsbands eller laves studieindspilninger.

Når du vælger baslinjen er der rigtig mange emner at tage fat på. Du vil komme til at arbejde med forskellige teknikker så som venstre-/højrehåndsteknik, hvordan du får en god klang/lyd og skalateknik, så du kan finde rundt på bassen. Groove er selvfølgelig en vigtig del, og ligeledes vil solospil/improvisation og akkorderlære være en del af det du kommer til at arbejde med.

Udstyret

Som bassist kan du bla. møde Mesa Boogie bass 400+, SWR 350 X, Ampeg og Eden’s nye Nemesis serie m.m.

Nedenfor en kort opsummering af fag og muligheder du har på linien.

Underviser i sammenspil. Bifaget Musikalsk Kuffert. Tematimer (fx teori/hørelære og SDS), og valgfaget Sport og leg.

Underviser i bas, basworkshop, sammenspil og Tematimer.


Fag

Her er alle bassister samlet i en workshop hvor tekniske og musikalske problemer af enhver art kan tages under behandling. Ud over generelle tekniske værktøjer giver faget også et fint udbytte på det sociale plan, idet du får en god mulighed for at lære dine “instrument-kolleger” bedre at kende.

Sammenspilsundervisningen er et af de store fag på musiklinien. Det er her du kan samle og bruge mange af de færdigheder du har, og som du får også fra de andre fag. Undervisningen spænder vidt fra indøvelse af numre og afprøvning af arrangementer over workshops og performance til studieindspilninger og planlægning og gennemførelse af turné med livekoncerter.

På bassen arbejder vi med teknik (fingersætning, håndstilling, klang m.m.), groove/time, akkorder og improvisation/teori, og vi vil arbejde med de meget forskellige roller der er i musikken for bassisten.

Vi har valgfag fredag formiddag. Du skal vælge et fag, som du kommer til at fordybe dig i hele semesteret.

Fælles for alle er vores TemaTimer. De ligger i alle de almindelige skemauger. I starten vil de indeholde basisforløb med forskellige grundkompetencer, som vil optimere dit højskoleophold. Derefter vil TemaTimerne have et ugentligt tema, således at alle timerne i en uge vil tage udgangspunkt i dette tema som fx kunne være filosofi, karneval eller kommunikation.

Ved siden af dit linjefag skal vælge et bifag ud af 6 forskellige muligheder. Det kan enten være et bifag der bygger ovenpå dit linjefag, eller du kan vælge et bifag i en anden retning, så du får en bredere faglighed.

Bliver det overhovedet hverdag når man er på højskole? Egentlig ikke, men her kan du se hvordan en typisk dag er på højskolen.

Et semester har både skemauger og specialuger. Det starter selvfølgelig med introugen, og kulminerer med turnéen og projektugerne.

Vores priser er de totale priser. Det vil sige, at betaling for al undervisning (også soloundervisning), ophold og forplejning, ture og turné, billetter til koncerter og teater, internetadgang m.v. alt er inkluderet.